ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
เกษตรฯ มั่นใจ ไม่มีสินค้าเกษตรทะลักเข้าไทย ผ่านเส้นทางรถไฟลาว-จีน เตรียมพร้อมทุกด้าน กำชับเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบทั้งด้านคุณภาพ และปฏิบัติตามระเบียบอย่างรัดกุม (20/12/2564)
รวมพลัง 4 ภาคี เกษตรฯ - พลังงาน - ทรัพยากรฯ - สภาอุตฯ MOU หนุนพืชพลังงาน ผลิตไฟฟ้า-พลังงานความร้อน สร้างความมั่นคงให้เกษตรกรไทย (20/12/2564)
สศท.3 โชว์เกษตรกรต้นแบบ จ.เลย เลี้ยงจิ้งหรีดประสบความสำเร็จ สร้างรายได้ดี (16/12/2564)
ส่องตลาดพริกเขียวมัน จ.สงขลา ส่งออกตลาดมาเลเซีย สร้างรายได้เกษตรกรปีละ 40,600 บาท/ไร่ (03/12/2564)
สศก. โชว์ผลงานเกษตรแปรรูป เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าว ปศุสัตว์ และประมง สร้างรายได้ ขยายช่องทางการผลิต (30/11/2564)
สศท.12 แนะเกษตรกร ปลูก ‘ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์’ พืชใช้น้ำน้อย สร้างรายได้ หลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปี (30/11/2564)
“จิ้งหรีด” แมลงเศรษฐกิจ จ.นครราชสีมา สร้างกำไรงามให้เกษตรกรปีละ 49,429 บาท (29/11/2564)
เกษตรฯ พร้อมใช้ประโยชน์ เส้นทางรถไฟลาว-จีน หลังเปิดหวูดขบวน ปฐมฤกษ์ 2 ธันวาคมนี้ มั่นใจ ดันส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปจีนฉลุย หากประกาศอนุญาตให้ใช้เส้นทางขนส่งอย่างเป็นทางการ (29/11/2564)
ต้นแบบความสำเร็จ ‘วิสาหกิจชุมชนกาแฟนายูง’ อุดรธานี กาแฟแบรนด์แรกในภาคอีสาน สร้างรายได้เกษตรกร (26/11/2564)
สศท.7 ติดตามสถานการณ์ผลิต ‘แพะขุน’ ภาคกลางตอนบน สินค้าปศุสัตว์ทางเลือก สร้างรายได้ดี (25/11/2564)