ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
‘นราพัฒน์’ ติดตามสถานการณ์ปุ๋ยเคมี เร่งแก้ปัญหาปุ๋ยแพง เปิดแผนการบริหารจัดการปุ๋ย ปี 65-69 (19/01/2565)
สศก. ลงพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ติดตามการผลผลิตและการตลาดอ้อยโรงงาน เผย ทิศทางราคาดี แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น (19/01/2565)
เกษตรฯ-พาณิชย์ ร่วมพิจารณาแผนงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ปี 2565 ชูสินค้าเกษตรสำคัญขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ หวังขยายตลาดผู้บริโภคมากขึ้น (13/01/2565)
ชู ‘ปลาแรดลุ่มน้ำสะแกกรังอุทัยธานี’ GI สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น สศท.12 เชิญชวนบริโภคสินค้าคุณภาพ (10/01/2565)
เตรียมผลักดัน GI “มะพร้าวนกคุ่ม” สินค้า Future Crop สร้างรายได้เกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ (10/01/2565)
สศท.2 ชวนบริโภค ‘ส้มเขียวหวาน’ ภาคเหนือ ต้อนรับปีใหม่ ขณะนี้ออกตลาดแล้ว (10/01/2565)
สศก. เปิดเวทีเสวนาออนไลน์ YEAR END ‘Booster เกษตรไทย สู่ เกษตรมูลค่าสูง’ แถลงตัวเลข GDP เกษตร ปี 64 โต 1.5% (24/12/2564)
เฉลิมชัย จับมือ คปภ. MOU พัฒนาประกันภัยการเกษตร ชูแนวทาง ‘สร้าง เสริม ยก’ ลดความเสี่ยงผลผลิต อัพเกรดคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย (23/12/2564)
ปีนี้ อากาศดี สศท.6 เผยตัวเลขพยาการณ์ ไม้ผลตะวันออก ปี 65 รอบแรก ผลผลิตรวม 4 ชนิดกว่า 1.13 ล้านตัน ‘มังคุด’ ผลผลิตพุ่ง 81% (22/12/2564)
สศก. จับมือ การเคหะแห่งชาติ เชื่อมโยงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ พัฒนาพื้นที่เกษตร สร้างรายได้จากผลผลิต ยกระดับวีถีชีวิตชุมชนการเคหะฯ (22/12/2564)