ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | หน้าถัดไป
วิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดฯ ขอนแก่น ปรับตัว ยุค New Normal จำหน่ายผลผลิตออนไลน์ สร้างรายได้เกษตรกร (27/04/2564)
สศท.5 เผย บุรีรัมย์ เตรียมดัน GI “ทุเรียนน้ำแร่ธรรมชาติ ดินภูเขาไฟบุรีรัมย์” สินค้าสร้างรายได้สูง (23/04/2564)
อ.ท่ามะกา เมืองกาญจน์ โชว์ผลสำเร็จ จัดรูปที่ดิน-ระบบน้ำ 1,205 ไร่ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจในพื้นที่ 2.72 ล้านบาท (23/04/2564)
เกษตรฯ ยกระดับฐานข้อมูล Farmer ONE สู่ Data Standard จัดเก็บข้อมูลมาตรฐานเดียวกันตาม TH e-GIF พร้อมเตรียมประกาศใช้ในปีนี้ (20/04/2564)
ปีนี้อากาศดี ไม้ผลภาคใต้ตอนบนติดดอกมาก สศท.8 เผยผลพยากรณ์รอบแรก ให้ผลผลิตรวม 6.9 แสนตัน (20/04/2564)
สกัดทุเรียนอ่อนต่อเนื่อง พร้อมเข้มมาตรการส่งออก สร้างความเชื่อมั่นทุเรียนไทยปลอดโควิด-19 สู่ตลาดโลก (20/04/2564)
สศท.3 ชู ผลสำเร็จ ‘แปลงใหญ่ลูกอ๊อดบ้านหนองแต้’ ผ่านมาตรฐาน GAP สร้างกำไร 174,000 บาท/ปี/ราย (16/04/2564)
‘มันสำปะหลังอินทรีย์’ จ.อุบลราชธานี พืชยกระดับรายได้เกษตรกร มีตลาดรองรับ (08/04/2564)
รุก เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด สร้าง Single Big Data ตอบโจทย์ข้อมูลพืชทุกมิติ ด้วยฐานเดียวกัน (07/04/2564)
สศก. จับมือภาคี สวก. และ ม.หอการค้าไทย เดินหน้าจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการเกษตรพิเศษของประเทศ ชู กลยุทธ์ 9P สู่ความสำเร็จ พร้อม Kick Off เม.ย. 64 (01/04/2564)