ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ยังฉลุย มูลค่าการส่งออกขยายตัว 44.46 % ต่อปี เกษตรฯ เผย ปี 65 ได้รับจัดสรรงบ 851 ล้านบาท ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ รวม 94 โครงการ (28/01/2565)
เร่งสกัดโรคใบร่วงยาง สศท.9 เผยสถานการณ์ระบาดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (27/01/2565)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านซับลังกา กลุ่มเข้มแข็ง เน้นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป้าปี 65 กำไร 2.2 ล้านบาท (25/01/2565)
สศก. ผนึก สภาเกษตรกรแห่งชาติ MOU ความร่วมมือวิชาการและข้อมูลด้านการเกษตร พัฒนา Big data เสริมสร้างบุคลากร ขับเคลื่อนภาคเกษตรไทย (25/01/2565)
สศก. เผย ผลติดตามแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ไตรมาส 1 แนะ ช่องทางติดตามผลประเมินโครงการสำคัญ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าต่อเนื่อง (25/01/2565)
3 จังหวัดแหล่งผลิตหอมหัวใหญ่ เชียงใหม่-เชียงราย-แม่ฮ่องสอน ปีนี้ ให้ผลผลิตรวมกว่า 3.5 หมื่นตัน สศท.1 ระบุ ก.พ. – มี.ค. ผลผลิตออกมาก ชวนร่วมอุดหนุนเกษตรกร บริโภคหอมหัวใหญ่ไทย (24/01/2565)
สินค้าเกษตรไทยยังแข็งแกร่งในตลาดโลก เกษตรฯ เผย ปี 64 ส่งออกยังเติบโต ทั้งคู่ค้า FTA และอาเซียน (24/01/2565)
ต้นแบบความสำเร็จ แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เน้นผลิตปาล์มคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (21/01/2565)
เลี้ยง ‘แพะขุน’ หนึ่งอาชีพปศุสัตว์เลี้ยงง่าย ทนทาน ตลาดต้องการ (21/01/2565)
โครงการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ขับเคลื่อนมาตรฐานไหมไทย หนุนกลุ่มเกษตรกรผลิตไหมคุณภาพ (20/01/2565)