ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ปรับเปลี่ยนโฉมศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวก เข้าถึงศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็ว (25/10/2559)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center) (29/09/2559)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าไปกรอกแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อทำการสำรวจประเมินผลการรับรู้และการปฏิบัติตามมาตรฐานสํญญาฯ กับกลุ่มผู้ไช้ไฟฟ้า (11/07/2559)
ตอนรับคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟอ.นางรอง (17/02/2559)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารครั้งที่1 (08/02/2559)
ประชุมคณะกรรมการด้านเว๊บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟฟ (08/02/2559)
หน่วยราชการเข้าศึกษาดูงาน (08/02/2559)