ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
การขอใช้สิทธิ์ ไม่ตัดกระแสไฟฟ้าในสถานที่ที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟ้ฟ้า (12/01/2565)
โครงการขยายเขต 10 วัน ทันใจกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (06/01/2565)
มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ก.ค.- ส.ค. 2564 (21/07/2564)
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ แสกนที่ QR code ได้เลยครับ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (20/07/2564)
มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า พ.ค. - มิ.ย. 2564 (20/04/2564)
PEA เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน (17/07/2563)
ช่วงนี้ ... ชำระค่าไฟฟ้าช่องทางไหนได้บ้าง??? (15/07/2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบเงิน 10 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด -19 (15/04/2563)
ขออภัยในความไม่สะดวก PEA ขอความร่วมมือผู้ใช้ไฟ ยื่นขอรับเงินประกันการใช้ไฟผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น (25/03/2563)
ประกาศ กฟภ. เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าและค่าบริการ(ใหม่) มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป (09/01/2563)