ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
อีกหนึ่งช่องทางเลือก เพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า (24/03/2563)
คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไม่มีหมดเขต (23/03/2563)
มาตรการคืนเงินประกันค่าไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 (23/03/2563)
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.กฟฟ.ท่าเรือ,บ้านหมอ,ดอนพุด โดยมีคณะทำงานจาก กฟก.๑ ร่วมประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ กฟอ.เสนา (01/04/2562)
ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟอ.ท่าเรือ PEA ท่าเรือ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้กับให้กับเครือข่ายการไฟฟ้าโปร่งใส ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (31/05/2560)
ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟอ.ท่าเรือ PEA ท่าเรือ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้กับนักศึกษาฝึกงานใหม่ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 (23/05/2560)
ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟอ.ท่าเรือ PEA ท่าเรือ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้กับพนักงานภายในองค์กร ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 (30/03/2560)
ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟอ.ท่าเรือ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบัวงาม วันที่ 8 พ.ย. 59 (08/11/2559)
ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟอ.ท่าเรือ ได้ทำการจัดตกแต่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฯ เพื่อรองรับการเข้าใช้บริการของประชาชน และผู้ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ (27/05/2559)
คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร “กฎหมาย พ.ร.บ.ข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องกับประชาชน สำหรับคณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. 29 แห่ง” ณ ห้องประชุมชั้น 4 การไฟฟ้าฯ เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (23/03/2559)