สัญญาอื่นๆ
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สัญญาซื้อขาย Current Transformer ระบบ 115 เควี จำนวน 3 ชุด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 (20/01/2559)
สัญญาซื้อขายเหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2559 (14/01/2559)
สัญญาซื้ออุปกรณ์โลหะยึดโยง เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2559 (14/01/2559)
สัญญาจ้างทำความสะอาด ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2559 (12/01/2559)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี. คชฟ.3 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2558 (24/12/2558)
สัญญาจ้างงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2558 (18/12/2558)
สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงระบบส่องสว่าง บริเวณรอบพระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2558 (18/12/2558)
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2558 (16/12/2558)
สัญญาซื้อขายสวิตซ์ใบมีด 22 เควี 600 แอมป์ DIST เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2558 (16/12/2558)
สัญญาซื้อขายเสาไฟฟ้าคอนกรีต เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2558 (16/12/2558)