สัญญาอื่นๆ
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งคอนเหล็กเคลือบฉนวน เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2559 (04/05/2559)
สัญญาจ้างเหมาติดตั้งการ์ดกันงูชนิดตาข่าย ในระบบ 115 เควี จำนวน 2 กลุ่ม เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2559 (28/04/2559)
สัญญาเช่าวงจรสื่อสาร เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2559 (26/04/2559)
สัญญาซื้อขายเครื่องมือประจำรถ กลุ่มเครื่องมือทั่วไป เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2559 (07/04/2559)
สัญญาซื้อขายเสาไฟฟ้าคอนกรีต เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2559 (04/04/2559)
สัญญาซื้อขายพัสดุ กลุ่ม Fuse Links เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2559 (01/04/2559)
สัญญาซื้อขายพัสดุรองปี 2559 กลุ่มท่อพีวีซี เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2559 (30/03/2559)
สัญญาเช่ารถยนต์ บรรทุก 4 ประตู Double Cab จำนวน 5 คัน เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2559 (29/03/2559)
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2559 (28/03/2559)
สัญญาซื้อขายหม้อแปลง ขนาด 25 เควีเอ. 3 เฟส ชนิดทนการลัดวงจร (SC) เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2559 (27/03/2559)