สัญญาอื่นๆ
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สัญญาเช่าที่ดิน เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2559 (01/07/2559)
สัญญาเช่ารถยนต์ 2 รายการ รวม 22 คัน เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2559 (22/06/2559)
สัญญาจ้างเหมาซ่อมชุดกำเนิดภาพ เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2559 (14/06/2559)
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย 4 แห่ง เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2559 (10/06/2559)
สัญญาจ้างทำเหมาก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2559 (12/05/2559)
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรง) ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2559 (12/05/2559)
สัญญาจ้างทำความสะอาด ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2559 (10/05/2559)
สัญญาจ้างทำความสะอาด ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2559 (10/05/2559)
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งคอนเหล็กเคลือบฉนวน เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2559 (04/05/2559)
สัญญาจ้างเหมาติดตั้งการ์ดกันงูชนิดตาข่าย ในระบบ 115 เควี จำนวน 2 กลุ่ม เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2559 (28/04/2559)