สัญญาอื่นๆ
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 |  12 |
สัญญาจ้างเหมางานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ ศูนย์บริการลูกค้า ที่ กฟอ.พนมสารคาม (08/01/2558)
สัญญาซื้อขายพัสดุรอง กลุ่มอุปกรณ์โลหะยึดโยง เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2558 (06/01/2558)
สัญญาจ้างทำเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2559
สัญญาซื้อขายเครื่องวัดฮาร์โมนิก เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2558
สัญญาซื้อขายลวดอลูมิเนียม ขนาดต่าง จำนวน 3 รายการ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2558
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งคอนเหล็กเคลือบฉนวน เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2559