สัญญาอื่นๆ
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว  11 | 12 |
สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2558 (20/10/2558)
สัญญาเช่ารถยนต์ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2558 (14/10/2558)
สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 (09/10/2558)
สัญญาจ้างเหมาซ่อมรถพ่วงฉีดน้ำทะเบียน 83-8506 ชลบุรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 (08/10/2558)
สัญญาซื้อขายหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ. เมื่อวันที่ 08 ต.ค. 2558 (08/10/2558)
สัญญาซื้อขายหม้อแปลง เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2558 (08/10/2558)
สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2558 (06/10/2558)
สัญญาซื้อขายเหล็กรูปรางน้ำ จำนวน 7,350 อัน เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2558 (05/10/2558)
สัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบการต่อลงดินของอุปกรณ์ในลานไก 115 เควี เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2558 (28/07/2558)
สัญญาจ้างทำความสะอาด ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2558 (12/01/2558)