สัญญาอื่นๆ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สัญญาจ้างทำความสะอาดปี 2565 (01/03/2565)
สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย ปี 2565 (01/03/2565)
สัญญาจ้างทำความสะอาดปี 2564 (03/03/2564)
สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย ปี 2564 (03/03/2564)
สัญญาจ้างทำความสะอาด (17/01/2563)
สัญญาจ้างทำความสะอาด ฝปบ.(ก2) (17/01/2563)
สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย (17/01/2563)
สัญญาซื้อขายเครื่องทดสอบ เมื่อวันที่ 1ส.ค. 2559 (01/08/2559)
สัญญาซื้อขายลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 4 รายการ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2559 (22/07/2559)
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2559 (08/07/2559)