ปีงบประมาณ 2560
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สัญญาเช่าเลขที่ 1/2560 "สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร" (07/06/2560)
สัญญาเช่าเลขที่ 1/2560 "สัญญาเช่าตึกเเถวหรืออาคาร" (07/06/2560)
สัญญาเช่าเลขที่ 2/2560 "สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร" (07/06/2560)
สัญญาจ้างเลขที่ 1/2560 "สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย" (25/04/2560)
สัญญาจ้างเลขที่ 2/2560 "สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6" (25/04/2560)
สัญญาจ้างเลขที่ 3/2560 "สัญญาจ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6" (25/04/2560)
สัญญาจ้างเลขที่ 4/2560 "สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย" (25/04/2560)
สัญญาเช่าเลขที่ 1/2560 "สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร" (25/04/2560)
สัญญาเช่าเลขที่ 1/2560 (19/04/2560)