- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ (18/01/2562)
สัญญาจ้าง เลขที่ 2/2559 "สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและเเก้ไขคอมพิวเตอร์" (07/06/2560)
สัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 1/2559 "สัญญาการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กเเละรางระบายน้ำ" (07/06/2560)
สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ 4/2559 "โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำฐานข้อมูล Water Footprint ภาคเกษตร" (07/06/2560)
สัญญาจ้างเลขที่ 1/2559 "สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย" (07/06/2560)
สัญญาจ้างเลขที่ 3/2559 "สัญญาจ้างประชาสัมพันธ์ผลงานและเเจ้งสถานการณ์ด้านการเกษตรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร" (07/06/2560)
สัญญาเช่า เลขที่ 1/2559 "สัญญาเช่าสายสื่อสารเละบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับเครื่อง Kiosk จำนาน 77 เครื่อง" (07/06/2560)
สัญญาเช่า เลขที่ 2/2559 "สัญญาเช่าตึกเเถวหรืออาคาร" (07/06/2560)
สัญญาเช่า เลขที่ 3/2559 "สัญญาเช่าบริการสื่อสารเเละบริการอินเตอร์เน็ต" (07/06/2560)
สัญญาเช่าเลขที่ 1/2559 "สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร" (07/06/2560)