- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สัญญาจัดซื้อเลขที่ จ./กส.061/2560 ลว.28 เมษายน 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001289471 (12/08/2560)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(คล.)084 ลว. 7 สิงหาคม 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001314899 (07/08/2560)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(คล.)85 ลว. 7 สิงหาคม 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001314934 (07/08/2560)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(คล.)081 ลว. 31 กรกฎาคม 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001311948 (31/07/2560)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(คล.)082 ลว. 31 กรกฎาคม 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001311959 (31/07/2560)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(คล.)080 ลว. 26 กรกฎาคม 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001311116 (26/07/2560)
ประกาศตกลงราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบโครงการ คฟม. กฟอ.ปราสาท เลขที่ ฉ.3 สร.(คล.)082 ลว. 21 กรกฎาคม 2560 (21/07/2560)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(คล.)067/60 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001309009 ลว. 21 กรกฎาคม 2560 (โดยวิธีสอบราคา) (21/07/2560)
สัญญาจัดซื้อเลขที่ จ./กส.046/2560 ลว. 2 พ.ค. เลขที่ใบจัดซื้อ3001307453 (18/07/2560)
สัญญาจัดซื้อเลขที่ จ./กส.056/2560 ลว. 2 ก.พ. 60 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001294743 (18/07/2560)