- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
กฟส.รร.จ้างเหมางานก่อสร้างงบคฟม.2/2561 จ.ผกป.รร.021/2561 ลว.9พ.ย.2561 (09/11/2561)
ประกาศงานจ้างเหมาตัดต้นไม้เอกชนสัญญาเลขที่จ.รร.กป.002/61ลว.5ก.ค.61 (05/07/2561)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)154-155 ลว. 25 พฤษภาคม เลขที่ใบจัดซื้อ 3001414725 (11/06/2561)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)120-121 ลว. 7 พฤษภาคม เลขที่ใบจัดซื้อ 3001407235 (25/05/2561)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)090 ลว. 7 พ.ค. 2561 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001407193 (07/05/2561)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)097-098 ลว. 27 เมษายน 2561 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001404727 (27/04/2561)
สัญญา จ./ผบต.รร.-013 /2561จ้างเหมาปรัปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (24/04/2561)
สัญญาจัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)094-095 ลว. 23 เมษายน 2561 (23/04/2561)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)078-079 ลว. 5 เมษายน 2561 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001398718 (05/04/2561)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)076-077 ลว. 29 มีนาคม 2561 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001396016 (29/03/2561)