- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.) 005-006 ลว. 15 มกราคม 2562 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001503065 ลว . 15 มกราคม 2562 (15/01/2562)
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟส.รร ปี2562 (15/01/2562)
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟย.นนร ปี2562 (15/01/2562)
สัญญาจ้างเหมาบุคลคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟส.รร (นายวัฒนา) ปี2562 (15/01/2562)
สัญญางานจ้างเหมาทำความสะอาดสนง.กฟส.รร.ปี2562 (28/12/2561)
สัญญาที่มีการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (19/12/2561)
จ้างเหมาตัดต้นไม้แนวระบบจำหน่ายแรงต่ำนอกแนวแรงสูง ปี 61 กฟส.รร. (27/11/2561)
กฟส.รร.จ้างเหมางานก่อสร้างงบคฟม.2/2561จ.ผกป.รร.023/2561ลว.15พ.ย.2561 (15/11/2561)
กฟส.รร.จ้างเหมางานก่อสร้างงบคฟม.2/2561 จ.ผกป.รร.022/2561ลว.14พ.ย.2561 (14/11/2561)
งานจ้างเหมาก่อสร้างคฟม.2/2561 จ.ผกป.รร.024/2561ลว.14พย61 (14/11/2561)