- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.) 061-062 ลว. 26 มีนาคม 2562 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001530946 ลว . 26 มีนาคม 2562 (26/03/2562)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.) 065-066 ลว. 26 มีนาคม 2562 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001531128 ลว . 26 มีนาคม 2562 (26/03/2562)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.) 063-064 ลว. 21 มีนาคม 2562 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001529014 ลว . 21 มีนาคม 2562 (21/03/2562)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.) 053-054 ลว. 15 มีนาคม 2562 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001526603 ลว . 15 มีนาคม 2562 (15/03/2562)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.) 047-048 ลว. 1 มีนาคม 2562 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001520112 ลว . 1 มีนาคม 2562 (01/03/2562)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.) 037-038 ลว. 12 กุมภาพันธ์ 2562 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001512770 ลว . 12 กุมภาพันธ์ 2562 (12/02/2562)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.) 025-026 ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2562 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001511331 ลว . ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2562 (07/02/2562)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.) 019-020 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2562 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001509534 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2562 (01/02/2562)
จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง เดือน มกราคม 2562 สัญญาเลขที่ จ.รร./กป.004/2562 (18/01/2562)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.) 015-016 ลว. 16 มกราคม 2562 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001503349 ลว . 16 มกราคม 2562 (16/01/2562)