- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าถัดไป
สัญญา เลขที่ จ.ผกป./ทต.010/2560 เรื่องการจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายสถานีสูบน้ำบ้านดงยาง ลว. 1 มิถุนายน 2560 (01/06/2560)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3.สร./คล. 050 ลว. 1 มิถุนายน 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001291056 (01/06/2560)
สัญญาจัดซื้อเลขที่ จ./กส.044/2560 ลว. 24 เม.ย. 60 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001289478 (30/05/2560)
สัญญาจัดซื้อเลขที่ จ./กส.049/2560 ลว. 9 พ.ค. 60 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001289473 (30/05/2560)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ สร./คล.054 ลว. 29 พฤษภาคม 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001288939 (29/05/2560)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ สร./คล.056 ลว. 29 พฤษภาคม 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001288993 (29/05/2560)
สัญญาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน safety stock งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3.สร./คล. -045 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001278668 (28/05/2560)
สัญญาจัดซื้อเลขที่ จ./กส.015 /2560 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2560 เลขที่ใบเสร็จจัดซื้อ 3001270756 (24/05/2560)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ สร./คล.051 ลว. 19 พฤษภาคม 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001285538(ตามแบบ สขร. ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 13 ) (19/05/2560)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ สร./คล.052 ลว. 19 พฤษภาคม 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001285495 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 13 ) (19/05/2560)