- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.) 183-184 ลว. 8 พฤษภาคม 2562 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001545471 ลว .8 พฤษภาคม 2562 (08/05/2562)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.) 127-128 ลว. 3 พฤษภาคม 2562 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001544185 ลว . 3 พฤษภาคม 2562 (03/05/2562)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.) 149-150 ลว. 25 เมษายน 2562 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001541182 ลว . 25 เมษายน 2562 (25/04/2562)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.) 087-088 ลว. 24 เมษายน 2562 เลขที่ใบจัดซื้อ3001540086 (24/04/2562)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.) 109-110 ลว. 24 เมษายน 2562 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001540107 ลว . 24 เมษายน 2562 (24/04/2562)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)103-104 ลว. 24 เมษายน 2562 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001540099 ลว. 24 เมษายน 2562 (24/04/2562)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.) 107-108 ลว. 5 เมษายน 2562 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001535783 ลว . 5 เมษายน 2562 (05/04/2562)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)099-100 ลว. 5 เมษายน 2562 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001535924 ลว 5 เมษายน 2562 (05/04/2562)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.) 077-078 ลว. 3 เมษายน 2562 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001534698 ลว . 3 เมษายน 2562 (03/04/2562)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.) 105-106 ลว. 3 เมษายน 2562 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001534803 ลว . 3 เมษายน 2562 (03/04/2562)