กฟส.รัตนบุรี
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง เดือน มกราคม 2562 สัญญาเลขที่ จ.รร./กป.004/2562 (18/01/2562)
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟส.รร ปี2562 (15/01/2562)
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟย.นนร ปี2562 (15/01/2562)
สัญญาจ้างเหมาบุคลคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟส.รร (นายวัฒนา) ปี2562 (15/01/2562)
สัญญางานจ้างเหมาทำความสะอาดสนง.กฟส.รร.ปี2562 (28/12/2561)
จ้างเหมาตัดต้นไม้แนวระบบจำหน่ายแรงต่ำนอกแนวแรงสูง ปี 61 กฟส.รร. (27/11/2561)
กฟส.รร.จ้างเหมางานก่อสร้างงบคฟม.2/2561จ.ผกป.รร.023/2561ลว.15พ.ย.2561 (15/11/2561)
กฟส.รร.จ้างเหมางานก่อสร้างงบคฟม.2/2561 จ.ผกป.รร.022/2561ลว.14พ.ย.2561 (14/11/2561)
งานจ้างเหมาก่อสร้างคฟม.2/2561 จ.ผกป.รร.024/2561ลว.14พย61 (14/11/2561)
กฟส.รร.จ้างเหมางานก่อสร้างงบคฟม.2/2561 จ.ผกป.รร.021/2561 ลว.9พ.ย.2561 (09/11/2561)