ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ กฟอ.เบตง (21/11/2565)
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานและคลังพัสดุ (กม.7) กฟอ.เบตง ประจำปี 2566 จำนวน 4 คน (14/11/2565)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม Invoice Notification System INSx ปี 2566 ในพื้นที่ กฟอ.เบตง (11/11/2565)
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเดือนตุลาคม 2565 (03/11/2565)
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนตุลาคม 2565 (03/11/2565)
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเดือนกันยายน 2565 (02/10/2565)
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนกันยายน 2565 (02/10/2565)
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเดือนสิงหาคม 2565 (02/09/2565)
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนสิงหาคม 2565 (02/09/2565)
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเดือนกรกฎาคม 2565 (04/08/2565)