- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (Update) (19/12/2561)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (Update) (19/12/2561)
สัญญาที่มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง (Update) (19/12/2561)
ประกาศตกลงราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)154-155 ลว. 25 พฤาภาคม 2561 (25/05/2561)
ประกาศตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)120-121 ลว. 7 พฤษภาคม 2561 (04/05/2561)
ประกาศตกลงราคา จัดซื้อพัสดุขาดเเคลน งบทำการ กฟอ.ปราสาท เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)090-091 ลว.26 เมษายน2561 (26/04/2561)
ประกาศตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน งบทำการ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)094 ลว. 20 เมษายน 2561 (20/04/2561)
ประกาศตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)097-098 ลว. 27 เมษายน 2561 (20/04/2561)
ประกาศตกลงราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบโครงการ คพจ.1 เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)078-079 ลว. 5 เมษายน 2561 (05/04/2561)
ประกาศตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)076-077 ลว. 28 มีนาคม 2561 (28/03/2561)