- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบผุ้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประเภท ผงเชื่อม หางปลา ชุดสวิตซ์ เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 026/2562 ลว.7 ก.พ. 2562 (07/02/2562)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประเภท ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 021-022/2562 ลว.1 ก.พ. 2562 (01/02/2562)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประเภทล้อฟ้าแรงสูง เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 019-020/2562 ลว 1 ก.พ. 2562 (01/02/2562)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประเภทอุปกรณ์ เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.)023-024/2562 ลว. 30 มราคม 2562 (30/01/2562)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบโครงการ คฟม.2 กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ ประเภทสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน 50 ต.มม เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 029-030/2562 ลว. 29 มกราคม 2562 (29/01/2562)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบโครงการ คฟม.2 กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ประเภทสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน 50 ต.มม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 031-032/2562 ลว. 29 มกราคม 2562 (29/01/2562)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานเร่งรัดปรับปรุงระบบจำหน่าย(I.BY) จำนวน 2 รายการ ของ กฟจ.สุรินทร์ โดยวิธีเแพาะเจาะจง เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 033-034/2562 ลว. 25 มกราคม 2562 (25/01/2562)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 015-016/2562 ลว. 16 ม.ค. 2562 (16/01/2562)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดหามิเตอร์ และอุปกรณ์สำรองจ่าย และงานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์จำนวน 1 รายการ เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 001-002/2562 ลว 15 ม.ค. 2562 (15/01/2562)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานจัดหามิเตอร์และอุปกรณ์สำรองจ่ายงานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ประเภทสายทองแดง เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.)005-006/2562 ลว 15 ม.ค. 2562 (15/01/2562)