- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | หน้าถัดไป
ผลการพิจารณา การขยายเขตระบบไฟฟ้า จำนวน 6 wbs โดย นายสุรัตน์ สนั่นน้ำหนัก เลขที่ จ./กส.046 /2560 ลว. 2 พ.ค. 60 (02/05/2560)
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.047/2560 ลว. 28 เมษายน 2560 (28/04/2560)
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ฉ.3.สร./คล.-047 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 53 ) (25/04/2560)
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.045/2560 ลว. 21 เมษายน 2560 (21/04/2560)
ประกาศตกลงราคา เรื่อง จัดซื้อเคเบิลอากาศ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.044 ลว. 20 เมษายน 2560 (20/04/2560)
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุขาดแคลน safety stock งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3.สร./(ผคล.). -045 (20/04/2560)
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3.สร./(ผคล.). -044 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 55) (20/04/2560)
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบทำการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 19 รายการโดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3.สร./(ผคล.). -043 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 52 ) (19/04/2560)
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.028/2560 ลว. 21 เม.ย. 60 (18/04/2560)
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.018/2560 ลว. 18 เมษายน 2560 (18/04/2560)