- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ปี 2562 เป็นต้นไป ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในหมวดประกาศผลผู้ชนะ ม.9(8) (18/07/2562)
ปี 2562 เป็นต้นไป ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในหมวดประกาศผลผู้ชนะ ม.9(8) (18/07/2562)
ปี 2562 เป็นต้นไป ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในหมวดประกาศผลผู้ชนะ ม.9(8) (18/07/2562)
ปี 2562 เป็นต้นไป ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในหมวดประกาศผลผู้ชนะ ม.9(8) (18/07/2562)
ประกาศผลจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ให้ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ประเภทสายทองแดงหุ้มฉนวน 2*6 ต.มม จำนวน 7000 ม จำนวนเงิน 419,440.00 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 183-184 ลว. 8 พฤษภาคม 2562 (08/08/2562) (08/05/2562)
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างคอนกรีต งบ คฟม. 2 กฟจสุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ประเภทเสา 8 เมตร จำนวนเงิน 424,490.40 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 167-168 ลว. 24 เมษายน 2562 (24/04/2562) (24/04/2562)
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างคอนกรีต งบ คฟม. 2 กฟอ.ปราสาท จำนวน 5 รายการ ประเภทเสา 8 เมตร สมอบก, คอร. จำนวนเงิน 438,100.80 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 169-170 ลว. 24 เมษายน 2562 (24/04/2562) (24/04/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบทำการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.สุรินทร์ จำนวน ๑๓ รายการ ประเภทอุปกรณ์ฟิวส์แรงต่ำ , แรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/04/2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อพัสดุอุปกรณ์ ผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน ๑ รายการ ประเภท แร็ค ๒๒๐๐ มม จำนวน ๑๒๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/04/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน ๑ รายการ ดรอพเอาท์ ฟิวส์คัดเอาท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/04/2562)