ข้อบังคับ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจัดซื้อทองแดงอลูมิเนียมอินกอท พ.ศ.2561 (12/12/2561)
ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่2) พ.ศ.2546 (01/12/2553)
ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2543 (01/12/2553)
ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่3) พ.ศ.2548 (12/04/2553)
ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่4) พ.ศ.2550 (12/04/2553)