แผนงานโครงการ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
รายงานผลตามแผนปฏิบัติ กฟจ.สร. ประจำปี 2564 (03/01/2565)
แผนปฏิบัติ กฟจ.สร. ประจำปี 2564 (11/01/2564)
รายงานแผนปฏิบัติการ กฟจ.สร. ปี 2563 (09/04/2563)
แผนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562 (26/04/2562)
แผนปฏิบัติ ประจำปี 2562 (08/02/2562)
แผนปฏิบัติ กฟจ.สร. ประจำปี 2561 (รายงานผล ไตรมาส4) (25/01/2562)
แผนปฏิบัติ กฟจ.สร. ประจำปี 2560 (ความโปร่งใส)(รายงานผล ไตรมาส2) (10/07/2560)
แผนปฏิบัติการ กฟจ.สร. ประจำปี 2560 (รายงานผล ไตรมาส 2) (10/07/2560)
แผนปฏิบัติ กฟจ.สร. ประจำปี 2560 (ความโปร่งใส)(รายงานผล ไตรมาส1) (07/07/2560)
แผนปฏิบัติ กฟจ.สร. ประจำปี 2560 (ความโปร่งใส) (26/06/2560)