- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
งบประมาณ งบทำการปี2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา (11/02/2564)
จัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2564 (04/01/2564)
จัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2563 (15/01/2563)
งบประมาณ ของ กฟจ.ยะลา (25/03/2562)
จัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2562 (31/10/2561)
งบประมาณประจำปี 2561 (15/03/2561)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต กฟต.3 (04/08/2560)
แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของ กฟภ. (ปี 2560-2564) (27/07/2560)
แผนปฏิบัติ และแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าโปร่งใส 2560 (23/07/2560)
แผนปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2560 (23/07/2560)