1.ผลการพิจารณาที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน (อนุม้ติ/อนุญาติ)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการเดือน ส.ค. 2565 กฟจ.สุรินทร์ (13/09/2565)
รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการเดือน ก.ค. 2565 กฟจ.สุรินทร์ (15/08/2565)
รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการเดือน มิ.ย. 2565 กฟจ.สุรินทร์ (08/07/2565)
รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการเดือน พ.ค.2565 กฟจ.สุรินทร์ (13/06/2565)
รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการเดือน เม.ย.2565 กฟจ.สุรินทร์ (11/05/2565)
รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการเดือน มี.ค.2565 กฟจ.สุรินทร์ (11/04/2565)
รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการเดือน ก.พ.2565 กฟจ.สุรินทร์ (11/03/2565)
รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการเดือน ม.ค.2565 กฟจ.สร. (10/02/2565)
รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการเดือน ธ.ค.2564 กฟจ.สร. (12/01/2565)
รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการเดือน พ.ย.2564 กฟจ.สร. (16/11/2564)