กฟส.ศีขรภูมิ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ปี 2562 เป็นต้นไป ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ใน http://www.oic.go.th/INFOCENTER40/4063 (18/07/2562)
รายงานผลการพิจาณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน (14/06/2562)
รายงานผลพิจารณาและจัดซื้อจัดจ้างสถานีสูบน้ำบ้านขอนแก่น ต.หนองฮะ (14/06/2562)
ผลการพิจารณาจ้างเหมาเอกชนตัด ? ลิดรอนต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเฉพาะคราวประจำปี๒๕๖๒/มี.ค.๖๒ (27/03/2562)
จ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเฉพาะคราวประจำปี๒๕๖๒/ก.พ.๖๒ (12/02/2562)
ผลการพิจารณาจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบด้านมิเตอร์ กฟส.ศีขรภูมิ ประจําปี ๒๕๖๒ (16/01/2562)
ผลการพิจารณาจ้างเหมาเอกชนตัด - ลิดรอนต้นไม้ใกล้ระบบจําหน่ายไฟฟ้าแบบเฉพาะ คราวประจําปี๒๕๖๒/ม.ค.๖๒ (14/01/2562)
ผลการพิจารณาจ้างเหมาขยายเขตฝายโชคชัย(รำเดง) ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ (26/09/2561)
ผลการพิจารณาจ้างเหมาตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑(ครั้งที่2) ของ กฟส.ศีขรภูมิ (24/09/2561)
ผลการพิจารณาจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบไฟฟ้าประปาบ้านทุ่งบัว ต.ผักไหม (07/09/2561)