กฟส.ท่าตูม
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ปี 2562 เป็นต้นไป ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ใน http://www.oic.go.th/INFOCENTER40/4064 (18/07/2562)
ผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านโพธิ์เงิน(กลุ่มนางไพลิน) ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ (25/02/2562)
ผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตระบบจำหน่ายหม้อแปลงประปา บ.ม่วงราษฏร์เจริญ ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ (25/02/2562)
ผลการพิจารณาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดมะโน ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ (18/01/2562)
ผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งเเละสับเปลี่ยนมิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย ทุกขนาดประจำปี 2562 กฟส.ท่าตูมเเละชุมพลบุรี เลขที่ ฉ.3กฟส.ทต. 21/2562 ลว 3 มกราคม 2562 (03/01/2562)
ผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตระบบจำหน่ายหม้อแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วิทยาเขต ทุ่งกุลา ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เลขที่ฉ.3ทต.(กป.)888/2561 ลว 15 ส.ค. 2561 (15/08/2561)
ผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านเมืองไผ่ ม.4 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ (19/03/2561)
ผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า แรงสูงภายนอกประปาบ้านโนนม่วง ม.10 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ (31/01/2561)
ผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า แรงสูงภายนอกประปาบ้านสวนหม่อน ม.11 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ (24/01/2561)
ผลการพิจารณาจ้างเหมางานติดตั้งเเละสับเปลี่ยนมิเตอร์1เฟส 2สาย ประจำปี2561 กฟส.ท่าตูมเเละกฟย.ชุมพลบุรี (25/12/2560)