กฟจ.สุรินทร์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการเดือน ม.ค.2565 กฟจ.สุรินทร์ (11/02/2565)
ปี 2562 เป็นต้นไป ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในหมวดประกาศผลผู้ชนะ ม.9(8) (18/07/2562)
รายงานผลพิจารณาสั่งซื้อพัสดุอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ให้ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน ๑ รายการ ประเภทสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวน จำนวนเงิน 419,440.00 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 183-184 ลว. 8 พฤษภาคม 2562 (08/05/2562) (08/05/2562)
รายงานผลพิจารณาสั่งซื้อพัสดุอุปกรณ์คอนกรีตงบโครงการ คฟม.2 กฟอ.ปราสาท จำนวน 5 รายการ ประเภทเสา คอร จำนวนเงิน 438,100.80 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 169-170 ลว. 24 เมษายน 2562 (24/04/2562) (24/04/2562)
รายงานผลการพิจรณาและขออนุมัติสั่งซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบทำการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.สุรินทร์จำนวน ๑๓ รายการ ประเภทฟิวส์แรงต่ำ,ฟิวส์แรงสูง (05/04/2562)
รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อพัสดุงบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท งบปี ๖๑จำนวน ๑ รายการ ประเภทแร็ค ๒*๒๐๐ แบบหลังยื่น ให้คลังพัสดุสุรินทร์ (05/04/2562)
รายงานผลพิจารณาสั่งซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน ๑ รายการ ประเภทดรอพเอาท์ จำนวน ๒๐๐ ชิ้น (03/04/2562)
ผลการพิจารณา จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งานปรับปรุงระบบจำหน่าย งบทำการ เลขที่ ฉ.3 สร(บห.)048 ลว. 1 มีนาคม 2562 (01/03/2562)
ผลการพิจารณา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ ฉ.3 สร(บห.)052 ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2562 (27/02/2562)
ผลการพิจารณา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท เลขที่ ฉ.3 สร(บห.)050 ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2562 (27/02/2562)