- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (11/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอนกรีตแบบสปันแรงสูง จำนวน 2 รายการ (09/11/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อคอนกรีตแบบสปันแรงสูง จำนวน 2 รายการ (09/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอนกรีตขนาด 8 เมตรและ 9 เมตร (02/11/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อคอนกรีตขนาด 8 เมตรและ 9 เมตร (02/11/2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ (30/10/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัตสั่งซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ (30/10/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า (22/10/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า (22/10/2561)
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กันยายน 2561 (11/10/2561)