- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟจ.ยะลา ประจำปี 2562 ด้วยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/12/2561)
รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟจ.ยะลา ประจำปี 2562 (20/12/2561)
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (11/12/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล่อฟ้า 30 เควี. 5 กิโลแอมป์ (30/11/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อล่อฟ้า 30 เควี. 5 กิโลแอมป์ (30/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอนกรีตขนาด 12 เมตร (22/11/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อคอนกรีตขนาด 12 เมตร (22/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซีที,วีที จำนวน 3 รายการ (12/11/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ ซีที,วีที จำนวน 3 รายการ (12/11/2561)
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (11/11/2561)