- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอน (คอร.) สปัน จำนวน 2 รายการ (29/01/2562)
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า (23/01/2562)
รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ติดตั้ง เพิ่มขนาด ย้าย สับเปลี่ยน ถอนคืน ภายในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.ยะลา ประจำปี 2562 กรณีเพิ่มโซนนอกเขตพื้นที่เมืองจังหวัดยะลา (22/01/2562)
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (11/01/2562)
รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ติดตั้ง เพิ่มขนาด ย้าย สับเปลี่ยน ถอนคืน ภายในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.ยะลา ประจำปี 2562 (09/01/2562)
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีต สมอบก (09/01/2562)
รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ภายในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.ยะลา ประจำปี 2562 (03/01/2562)
รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ภายในเขตรับผิดชอบของ ประจำปี 2562 กฟจ.ยะลา ด้วยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/12/2561)
รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟจ.ยะลา ประจำปี 2562 ด้วยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/12/2561)
รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟจ.ยะลา ประจำปี 2562 (20/12/2561)