- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน เมษายน 2562 (07/05/2562)
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มีนาคม 2562 (18/04/2562)
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลิเอททีลิน และเปลือกนอก พีวีซี. จำนวน 2 รายการ (04/04/2562)
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดโคมไฟสาธารณะชนิหลอด LED ขนาด 2x20 วัตต์ และตัวควบคุมไฟฟ้าพลังแสง (02/04/2562)
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 รายการ (28/03/2562)
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 8 เมตร จำนวน 1 รายการ (13/03/2562)
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (12/03/2562)
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล่องใส่ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า (11/03/2562)
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ไฟฟ้า ชุดโคมไฟสาธารณะชนิดหลอด LED และตัวควบคุมไฟฟ้าพลังแสง (28/02/2562)
รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ กฟจ.ยะลา ประจำปี 2562 (20/02/2562)