- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  17 | 18 | 19 | 20 | หน้าถัดไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมานิติบุคคลงานรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟจ.ยะลา ประจำปี 2561 โดยเฉพาะเจาะจง (18/12/2560)
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมานิติบุคคลงานรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟจ.ยะลา ประจำปี 2561 (18/12/2560)
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (11/12/2560)
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (11/11/2560)
ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กันยายน 2560 (10/10/2560)
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กันยายน 2560 (10/10/2560)
พิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (11/09/2560)
พิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 (11/09/2560)
พิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 (11/09/2560)
พิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 (11/09/2560)