- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าถัดไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี2561กฟจ.ยล. โซน C (นายฮัมดี หะยีหะมะ) (12/01/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี2561กฟจ.ยล. โซน A (นายอับดุลเลาะ หะมะ) (12/01/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตแผ่นสมอบกและคอน คอร.สปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/01/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตแผ่นสมอบกและคอน คอร.สปัน (12/01/2561)
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (10/01/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/01/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเกี่ยวกับมิเตอร์ ติดตั้ง เพิ่มขนาด ย้าย สับเปลี่ยน รื้อถอน ถายในเขตความรับผิดชอบของ กฟจ.ยะลา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/01/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขาดแคลน (09/01/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมานิติบุคคลงานรักษาความปลอดภัย กฟจ.ยะลา ประจำปี 2561 โดยเฉพาะเจาะจง (21/12/2560)
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมานิติบุคคลงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟจ.ยะลา ประจำปี 2561 (21/12/2560)