- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 | 13 | 14 |  15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าถัดไป
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มกราคม 2561 (10/02/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลิตภัณฑ์เสาคอนกรีต ขนาด 12 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/01/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซื้อผลิตภัณฑ์เสาคอนกรีต ขนาด 12 เมตร (29/01/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/01/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลน (25/01/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลิตภัณฑ์เสาคอนกรีต ขนาด 9 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/01/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซื้อผลิตภัณฑ์เสาคอนกรีต ขนาด 9 เมตร (19/01/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/01/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลน จำนวน 3 รายการ (16/01/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี2561กฟจ.ยล. โซน B (นายแวเดร์ เจะมามะ) (12/01/2561)