- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 |  13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าถัดไป
ประกาศผู้ชนะการประกวดเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ ประจำปี 2561 โดยวิธีเจาะจงราคา (29/03/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างระบบ 33เควี ใต้ไลน์สายส่ง 115เควี (29/03/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเกี่ยวกับมิเตอร์ ติดตั้ง เพิ่มขนาด ย้าย สับเปลี่ยน รื้อถอน ถายในเขตความรับผิดชอบของ กฟจ.ยะลา (29/03/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างจ้างเหมาตัดต้นไม้ (29/03/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาก่อสร้างระบบ 33เควี ใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี (29/03/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อแปลง ขนาด 500KVA 3P แบบธรรมดา 33-0.4/0.23 KV.DYN.11โดยเฉพาะเจาะจง (27/03/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซื้อหม้อแปลง ขนาด 500KVA 3P แบบธรรมดา 33-0.4/0.23 KV.DYN.11 (27/03/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/03/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (22/03/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/03/2561)