- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 |  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าถัดไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขนาด 8 เมตรและ 9 เมตร (04/06/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 8 เมตร และ 9 เมตร (04/06/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขาดแคลน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเจาะจง (28/05/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขอสั่งซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า (28/05/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/05/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (21/05/2561)
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน เมษายน 2561 (11/05/2561)
รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 8เมตร และ 9 เมตร (08/05/2561)
ประกาศผู้ชนะการประกวดเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างคอนกรีตบล็อกพร้อมผนังกันดินด้านข้าง กฟจ.ยล. (30/04/2561)
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มีนาคม 2561 (11/04/2561)