- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าถัดไป
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขนาด 8 เมตรและ 9 เมตร (17/07/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 12 เมตร (12/07/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 12 เมตร (12/07/2561)
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (11/07/2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเสาคอนกรีต ขนาด 14.30 เมตร (28/06/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อเสาคอนกรีต ขนาด 14.30 เมตร (28/06/2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เสาเข็มคอนกรีต จำนวน 2 รายการ (21/06/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีต จำนวน 2รายการ (21/06/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 12 เมตร (13/06/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 12 เมตร (13/06/2561)