ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | หน้าถัดไป
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเกี่ยวกับมิเตอร์ ติดตั้ง เพิ่มขนาด ย้าย สับเปลี่ยน รื้อถอน ถายในเขตความรับผิดชอบของ กฟจ.ยะลา (29/03/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างจ้างเหมาตัดต้นไม้ (29/03/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาก่อสร้างระบบ 33เควี ใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี (29/03/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อแปลง ขนาด 500KVA 3P แบบธรรมดา 33-0.4/0.23 KV.DYN.11โดยเฉพาะเจาะจง (27/03/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซื้อหม้อแปลง ขนาด 500KVA 3P แบบธรรมดา 33-0.4/0.23 KV.DYN.11 (27/03/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/03/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (22/03/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/03/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง จ้างเหมาตัดต้นไม้ (20/03/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลิตภัณฑ์เสาคอนกรีต ขนาด 12 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/03/2561)