ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขนาด 8 เมตรและ 9 เมตร (04/06/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 8 เมตร และ 9 เมตร (04/06/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขาดแคลน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเจาะจง (28/05/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขอสั่งซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า (28/05/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/05/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (21/05/2561)
รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 8เมตร และ 9 เมตร (08/05/2561)
ประกาศผู้ชนะการประกวดเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างคอนกรีตบล็อกพร้อมผนังกันดินด้านข้าง กฟจ.ยล. (30/04/2561)
ประกาศผู้ชนะการประกวดเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ ประจำปี 2561 โดยวิธีเจาะจงราคา (29/03/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างระบบ 33เควี ใต้ไลน์สายส่ง 115เควี (29/03/2561)