ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขนาด 8 เมตรและ 9 เมตร (17/07/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 12 เมตร (12/07/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 12 เมตร (12/07/2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเสาคอนกรีต ขนาด 14.30 เมตร (28/06/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อเสาคอนกรีต ขนาด 14.30 เมตร (28/06/2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เสาเข็มคอนกรีต จำนวน 2 รายการ (21/06/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีต จำนวน 2รายการ (21/06/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 12 เมตร (13/06/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 12 เมตร (13/06/2561)
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (11/06/2561)