ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
รายงานผลการพิจารณาและขอนุมัติสั่งซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ของคนงานบริษัทในสังกัด กฟจ.ยล. (03/09/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอน คอร. สปัน จำนวน 2 รายการ (17/08/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอน คอร. สปันจำนวน 2 รายการ (17/08/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ (09/08/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ (09/08/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 12 เมตร (03/08/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 12 เมตร (03/08/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 14.30 เมตร (25/07/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 14.30 เมตร (25/07/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 8 เมตรและ 9 เมตร (17/07/2561)