ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขนาด 8 เมตร และแผ่นสมอบกเสริมเหล็ก (18/09/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอนกรีต ขนาด 8 เมตรและแผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/09/2561)
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (11/09/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 2 รายการ (09/09/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (09/09/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้คอนเทเนอร์ (06/09/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 14.30 เมตร (06/09/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อตู้คอนเทเนอร์ (06/09/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 14.30 เมตร (06/09/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ของคนงานบริษัทในสังกัด กฟจ.ยล. (03/09/2561)