ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า (22/10/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า (22/10/2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องมือและอุกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยด้านช่าง (05/10/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยด้านช่าง (05/10/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า (04/10/2561)
ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า (04/10/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอนกรีต ขนาด 8 เมตรและ 9 เมตร (03/10/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่ฃซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 8 เมตรและ 9 เมตร (03/10/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคอนกรีตขนาด 12 เมตร (26/09/2561)
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อเสาคอนกรีตขนาด 12 เมตร (26/09/2561)